Nasza Oferta

• Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w wymiarze 245 godz. dydaktycznych. Materiały w cenie kursu.

• Kurs na detektywa w wymiarze 50 godz. dydaktycznych. Materiały w cenie kursu.

• Kurs przyuczający do zawodu portiera w wymiarze 50 godz. Materiały w cenie kursu.

• Kurs na kierowników d/s bezpieczeństwa,członków służb porządkowych i informacyjnych w wymiarze 50 i 24 godz. dydaktycznych .

• Szkolenia wstępne i okresowe z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Czas trwania w zależności od specyfiki zawodu 8 lub 16 godzin. Materiały dydaktyczne w cenie szkolenia.

• Szkolenia pracowników instytucji finansowych z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, katastrof i nagłych zdarzeń. Czas trwania zależny od indywidualnych uzgodnień. Materiały w cenie szkolenia.

• Szkolenie dla osób bezrobotnych kierowanych przez Urząd Pracy .

• Szkolenie dla osób poszukujących pracy.

• Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

• Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego.

• Trening strzelecki dla SUFO i WSO.

• Nauka posługiwania się bronią sportową i palną bojową dla osób indywidualnych.

• Szkolenie z zakresu samoobrony i technik interwencji.

• Szkolenie doskonalące umiejętności pracowników ochrony fizycznej - 40 godzin , materiały w cenie kursu.